Τρίτη, 25 Μαρτίου 2008

THIS IS THE END

The eTwinning project was over!
Many thanks to my students, to Mr Bernard Garcin, to Mr Marios Fraggoulopoulos and to Mrs Stavriana Soubassi.

The teacher in charge
Katerina Fyssaki

Δεν υπάρχουν σχόλια: