Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2008

STEP 6 - WORKING TOGETHER FOR THE RESULTS OF THE SURVEY.NOVEMBER 30th, 2007
The students wrote the results of their survey on an excel page, working only with 32 questionnaires, which had been given to the Greek people.

Δεν υπάρχουν σχόλια: